ზღვარი / FRINGE ( სეზონი 1 , სეზონი 2, სეზონი 3, სეზონი 4, სეზონი 5 )